PŘIZPŮSOBENÍ STANOV

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S MONISTICKÝM SYSTÉMEM, STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Popis služby:

Provedeme Vás nutnými kroky v souvislosti se změnou zákona o obchodních korporacích. Touto změnou byl mimo jiné zrušen institut statutárního ředitele u akciových společností s monistickým systémem řízení.

V praxi to znamená, že osoba, která jednala za společnost již není zapsána v obchodním rejstříku. Pomůžeme Vám s nápravou tohoto stavu, který znemožňuje efektivní řízení a správu Vaší společnosti.

Jak Vám pomůžeme?

Vypracujeme pro Vás všechny potřebné dokumenty a provedeme Vás kroky celého procesu bez zbytečné administrativní zátěže na Vaší straně. Naše služba především zahrnuje:

  • Změnu stanov (zajistíme administraci rozhodnutí valné hromady ve formě notářského zápisu)
  • Společně s Vámi definujeme nový způsob jednání za společnosti
  • Zvolíme příslušné osoby do funkce členů správní rady
  • Postaráme se o zápis veškerých změn do obchodního rejstříku

Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.  

Cena:

Celková cena za zajištění přizpůsobení stanov a provedení změn v obchodním rejstříku je od 6 000 Kč dle složitosti případu (nezahrnuje náklady na notářské služby a soudní poplatek).

Kontaktujte nás:

JUDr. Marek Svoboda

+420 737 938 680

info@legalentity.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Frida Company s.r.o.

Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 059 90 394

Spolupracujeme s:

Mgr. Richard Wild, advokát

IČO: 009 18 709

se sídlem Spálená 84/5, 110 00 Praha 1