AKTUALITA:

PŘIZPŮSOBENÍ STANOV A ZMĚNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MONISTICKÝM SYSTÉMEM ŘÍZENÍ.

Zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byl s účinností ke dni 1. 1. 2021 změněn zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), byl mimo jiné zrušen institut statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení.

Institut statutárního ředitele se zcela ruší a oprávnění a povinnosti statutárního orgánu se přenáší na správní radu akciové společnosti.

Všechny dotčené akciové společnosti jsou povinny přizpůsobit své stanovy novelizovanému znění ZOK a založit stanovy do sbírky listin obchodního rejstříku, jinak může v krajním případě hrozit i zrušení společnosti.

Veškerou související agendu pro Vás zajistíme. Celková cena za zajištění přizpůsobení stanov a provedení změn v obchodním rejstříku: od 6 000 Kč dle složitosti případu plus náklady na notářské služby a soudní poplatek.

Více informací:

Osoba, která byla statutárním ředitelem, nemůže za společnost nadále jednat, pokud nebyla zároveň členem správní rady.

V rámci obchodního rejstříku byly všechny osoby zastávající funkci statutárního ředitele ke dni 1. 1. 2021 automaticky vymazány. Zároveň byl vymazán i údaj o způsobu jednání za předmětné společnosti.

V důsledku výmazu statutárního ředitele mohou vzniknout problémy například s dostupností datových schránek a s prokazatelností způsobu jednání za společnost (např. při uzavírání smluv či jednání vůči úřadům).

S OHLEDEM NA NOVELU JE NUTNÉ:

  • ZMĚNIT STANOVY ROZHODNUTÍM VALNÉ HROMADY VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU
  • STANOVIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
  • ZVOLIT PŘÍSLUŠNÉ OSOBY DO FUNKCE ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY
  • ZAPSAT VEŠKERÉ ZMĚNY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.

Kontaktujte nás:

JUDr. Marek Svoboda

+420 737 938 680

info@legalentity.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Frida Company s.r.o.

Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 059 90 394

Spolupracujeme s:

Mgr. Richard Wild, advokát

IČO: 009 18 709

se sídlem Spálená 84/5, 110 00 Praha 1